Francès lúdic Tornar


...

Francès de continguts lúdics, amb metodologia diferenciada en funció de l'edat i amb una programació mensual. Té com a objectiu mantenir un contacte constant i motivador amb la llengua francesa.


Escola Pompeu Fabra
P3 - 6è
20 €/mes
20 €/any material
English is Cool  http://www.englishiscool.cat
Escola Pompeu Fabra   [Veure mapa]

Horaris i grups
Grup Horari
P3 - P5 Dilluns de 17.15 a 18.15h
1r - 6è Dimecres de 17.15 a 18.15h