Preinscripció Plàstica emocional


Dades de l'alumne/a
Tot els camps amb * són obligatoris
El nom de l'alumne/a tal com apareix en documents oficials.
Els dos cognoms de l'alumne/a.
Les 4 lletres i 10 xifres que apareixen a la tageta sanitària.
Nom del centre, si no és a la llista.
Codi postal del centre, si no és a la llista.
Curs que farà el 2021-2022.
Dades de la mare/pare/tutor/a legal
El nom del tutor/a tal com apareix en documents oficials.
Els dos cognoms del tutor/a.
Número del document nacional d'identitat inclosa lletra.