• Les inscripcions comencen el dia 21 d'agost i acaben el dia 17 de setembre del 2023
  • Si teniu problemes per fer la preinscripció, us podeu adreçar a Can Puget (Plaça de Dalt Vila ,1), de 9 a 14 h, i us hi ajudaran a realitzar-la.
  • Les activitats començaran el 2 d’octubre del 2023 i acabaran el 21 de juny del 2024.
  • Totes les activitats de primària començaran a les 17.15 h, per facilitar la mobilitat d’alumnes d’altres centres. Els alumnes que participen en activitats al propi centre, de 17.00 a 17.15 h estaran atesos pel monitor/a que realitza l’activitat.
  • Cada activitat té un mínim i un màxim de places. Si en un grup s'arriba al màxim de participants, s'obrirà una llista d'espera. Si hi ha prou participants i és possible, es farà un nou grup.
  • En el cas de dues o més inscripcions en el mateix dia/horari, es considera vàlida l'ultima inscripció realitzada, i les anteriors s'anul·len. 
  • Els preus estan calculats com una tarifa plana mensual o trimestral, comptant 9 mesos / 3 trimestres.

   L’Ajuntament de Manlleu assumeix una part del cost d’aquestes activitats i això permet oferir aquests preus.